گزارش ویدیوئی| آغاز ریل‌گذاری اقتصادی‌ترین محور ریلی ایران/ قرارگاه سازندگی خاتم پیشرو در اجرای پروژه شد