دیدار سفیر ایران و برهم صالح؛ تاکید بر مذاکرات برای کاهش تنش در منطقه