تکواندو قهرمانی جهان| حذف برخورداری با شکست مقابل حریف آلمانی