مکاتبه بی‌فایده با 4 عضو کابینه برای حل معضل مسکن/ دولت اراده حل مشکل دارد؟