به روز رسانی می‌شود/ منصوریان: امیدوارم فردا دست پر میدان را ترک کنیم