خطر همه‌گیری مجدد ویروس کرونا در قم دور از انتظار نیست