آمریکا به اسرائیل برای تطمیع تشکیلات خودگردان فلسطین فشار می‌آورد