نخستین موسسه مد و لباس سیستان و بلوچستان افتتاح شد