سفیر ایران در اتحادیه اروپا: تحریم‌های سزار تروریسم اقتصادی است