تخصیص ۲ هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان به کسب‌ و کارهای آسیب‌دیده از کرونا در خراسان رضوی