تمام تلاشمان را برای حفظ کریم انصاریفرد انجام می‌دهیم