سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد تومانی برای ساخت کارخانه سیمان راسک