اقدام نمادین مردم برزیل در اعتراض به سیاست‌های ناکارآمد رئیس‌جمهورشان+ عکس

مردم برزیل در اعتراض به سیاست‌های «ژائیر بولسونارو»، در اقدامی نمادین هزار صلیب را مقابل کنگره ملی این کشور نصب کردند.