استاندار کرمان: سرمایه‌گذاری مشترک با چین احیا می‌شود