استاندار زنجان: جهش فعالیت‌های صنعتی در سایه اتحاد و اتفاق نظر عملی شده است