سهام آسیا اقیانوسیه رشدکردند/فعالیت های تولیدی چین فراتراز انتظار