آمریکا و بحرین خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران شدند