اهمیت تلاش برای کسب روزی از منظر امام حسن عسکری (ع)