رک و پوست کنده با نماینده مشهور این روزها؛ تاجگردون!