مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی فارس: ملخ های مرده را نخرید