حسینی: برخی در حد پرسپولیس نیستند اما حرف می‌زنند/ برای زدن ما با هم دوست شدند