انتخابات پارلمانی در استرالیا آغاز شد

انتخابات پارلمانی استرالیا امروز شنبه از ساعت ۸ صبح به وقت محلی آغاز شد.