وزیر خارجه آلمان: اروپا گفتگو با ایران را ترجیح می‌دهد