امیدوارم جواب اعتماد منصوریان را داده باشم/ می‌توانیم با گل محمدی موفق باشیم