توضیحات بطحایی درباره تحصیل دانش‌آموزان افغان در مدارس