راه‌اندازی چندین پروژه مشترک امارات و اسرائیل

امارات در راستای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، اجرای چندین پروژه مشترک با یک شرکت اسرائیلی را در زمینه پزشکی آغاز کرده است.