وزیر دفاع: تجهیزات پیشرفته‌تر هوایی را به زودی به عرصه تولید می‌رسانیم