انعقاد تفاهمنامه ایران و افغانستان در حوزه بهداشت/ ارائه گزارشی از روند کنترل و مدیریت کووید 19 در ایران