حفظ وضعیت تولید و اشتغال موجود اولویت اصلی سال ۹۸/ برنامه ریزی ویژه برای توسعه واحد‌های تولیدی