برانکو ورزشگاه تختی را منفجر کرد/ کنایه پرسپولیس‌های به سپاهان