العربی جدید: ۳ مقام عراقی در تلاش برای ایجاد کانال ارتباطی میان ایران و آمریکا هستند

العربی جدید در گزارشی نوشت نخست‌وزیر عراق ۳ مقام این کشور را برای تلاش به‌منظور کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا مأمور کرده است.