ترکیب پرسپولیس برای دیدار با پارس جنوبی؛ پیش به‌سوی قهرمانی