کمک ۱.۵ میلیون یورویی رونالدو به افطار مردم فلسطین