راهکار وزارت نفت عراق برای احتمال افزایش بحران در منطقه

بغداد – ایرنا – وزیر نفت عراق گفت که کشورش راهکار احتیاطی جهت ادامه صادرات نفت را برای شرایط اضطراری احتمالی در منطقه پیش بینی کرده است.