افزایش ۵ برابری اعتبار برای تامین زیرساخت‌های شهرک های صنعتی در سال جدید