تأکید «میرضیایف» بر گسترش همکاری‌ها با روسیه در صنایع نفت و گاز