حاشیه های پارس جم – پرسپولیس؛ 6 هزار پرسپولیسی در ورزشگاه+فیلم