عملیات ارتش سوریه علیه مخفیگاه‌ها و تجمعات تروریست‌ها در حومه ادلب

منابع سوری از عملیات ارتش علیه مخفیگاه‌ها و تجمعات تروریست‌ها در حومه ادلب خبر دادند.