قیمت دلار به زیر 11 هزار تومان می‌رسد؟/ چرا همتی هشدارداد ارز نخرید؟/ پایانی بر نوسانات لحظه‌ای قیمت دلار