نرخ سکه طرح جدید به ۴ میلیون و ۹۵۵ هزار تومان رسید