گفت‌و‌گو|روایت یک دانشجو از از جلسه رئیسی با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی