قول مساعد رئیس قوه قضائیه برای پیگیری پرونده بورسیه‌ها