تخصیص ۵ هزارمیلیارد تومان برای بخش کشاورزی و مسکن سیل‌زدگان