نخست وزیر ژاپن:برجام بایدحفظ شود/نقش ایران درامنیت منطقه مثبت است