نخست وزیر ژاپن:برجام باید حفظ شود/نقش ایران درامنیت منطق مثبت است