وزنه‌برداری زنان آسیا|بسامی با 143 کیلوگرم به کار خود پایان داد