دیدار ولی عهد ابوظبی با السیسی در قاهره

گروه بین‌الملل ــ ولی عهد ابوظبی در سفری غیرمنتظره وارد مصر شد و با السیسی دیدار کرد.