عامل شعارنویسی های نژادپرستانه مسجد “پرستون” بریتانیا در بیمارستان روانی بستری شد

حوزه/ مرد ۴۷ ساله ای که اقدام به نوشتن شعارهای نژادپرستانه در مساجد پرستون بریتانیا کرده بود با ۵ فقره برخورد و خسارت مجرمانه تنها به بستری شدن در بیمارستان روانی و دوری از مساجد محکوم گردید.