تارتار: دوست دارم مقابل پرسپولیس به پیروزی دست یابیم، اما آن‌ها قهرمان شوند