۷۵ درصد ارز صادراتی به کشور برنگشته است / جریمه آنهایی که دلارها را نیاوردند